www.koisite.be

     

Welkom op de koisite,

De mooiste en beste koi's komen nog steeds uit Japan, daarom richt deze site zich voornamelijk naar de liefhebbers van Japanse koi. Deze koi's zijn geen gewone vissen maar rasvissen welke in optimale omstandigheden zeer oud kunnen worden. Daarom wordt er een groot deel van deze site aandacht besteed hoe we onze koi's in optimale conditie kunnen houden en verzorgen.

Alle informatie op deze website is beschermd door copyright en is enkel voor persoonlijk gebruik. De informatie op deze site heeft enkel een informatief en educatief karakter. Deze site is niet bedoeld voor het aanprijzen van een strategie of het kopen of verkopen van een bepaald product. De bedoeling is om de gebruikers zoveel mogelijk te laten kennis maken met de verschillende producten die op de markt aanwezig zijn. De informatie mag daarom dus ook niet worden gezien als een aankoopadvies, onder welke vorm ook.

De bedoeling van deze site is om uit te groeien naar dé site waar iedere koi-liefhebber zijn informatie kan terugvinden over zijn geliefde koi. Daarom vragen wij om eventuele tekortkomingen te melden, regelmatig wordt deze site verder uitgebreid. Om aan jullie vragen te voldoen horen wij graag van jullie opmerkingen, vragen en/of suggesties om onze site beter uit te bereiden. Hebt u zelf iets interessants te melden dan mag u hiervoor steeds een mail sturen naar info@koisite.be.

Noch de webmaster, noch zijn subleveranciers kunnen op eender welke wijze aansprakelijk gesteld worden door de eindgebruiker voor verlies of schade onder welke vorm ook. 

Copyright © 2005 www.koisite.be
webmaster@koisite.be

Aantal bezoekers :